ÁSZF

Tartalomjegyzék. 1

 1. Az ÁSZF hatálya. 1
 2. ÁSZF-ben használatos fogalmak. 2
 3. A Szerződés létrejötte. 2
 4. A Vállalkozás adatai: 3
 5. Megvásárolható termékek köre. 3
 6. Árak. 4
 7. Rendelési feltételek. 4
 8. A rendelés menete (vételi ajánlat elküldése) 4
 9. A megrendelések feldolgozása. 5
 10. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjfizetésének módja. 5
 11. Szállítási információk. 5
 12. Szavatosság, minőségi kifogás, jótállás. 6
 13. Kellékszavatosság. 6
 14. Termékszavatosság. 7
 15. Jótállás. 7
 16. A szavatossági és jótállási igények intézésének rendje. 9
 17. Elállás joga. 9
 18. Panaszkezelés. 11
 19. Jogi igények érvényesítése – Online vitarendezés, Békéltető Testület, Járási Hivatal 12
 20. Szerzői jogok. 12
 21. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex. 13
 22. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 13
 23. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás 13
 24. Adatkezelés. 13
 25. Vonatkozó jogszabályok gyűjteménye. 13
 26. Kötelező jótállás alá eső termékek köre: 14

 

1. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2020. január 10.

Jelen ÁSZF a www.netagro.hu domain néven üzemelő Webáruház szolgáltatására terjed ki, és az üzemeltetést végző Vállalkozás (Eladó), valamint a Webáruház vásárlója (a továbbiakban együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit szabályozza és tartalmazza továbbá mindazon fogyasztói tájékoztatást, amelyet a Vállalkozás számára a vonatkozó jogszabályok előírnak.

A Webáruház szolgáltatása Magyarország területére irányul, a Vállalkozás a termékek kiszállítását és átvételi lehetőségét Magyarország területén biztosítja.

 

2. ÁSZF-ben használatos fogalmak

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik,

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában,

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét;

Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Vásárló (fogyasztó): A Webáruházban meghirdetett termékek megvásárlását megrendelés útján kezdeményező bármely személy, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső cél érdekében jár el[1].

 

3. A Szerződés létrejötte

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Amennyiben kérdése, panasza van, vagy egyéni igényei merülnek fel, kérjük, hogy az ügyfélszolgálati elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló (fogyasztó) abban az esetben kezdeményezhet megrendelést, ha magára nézve kötelezőnek ismeri el az Általános szerződési feltételeket. Amennyiben megrendelést kíván leadni, a szerződési feltételek elfogadásáról és a megrendelésből eredő fizetési kötelezettség tudomásul vételéről kifejezett nyilatkozatot is tennie kell a megrendelés elküldésével egyidejűleg. Ezen nyilatkozatát, és annak időpontját a Vállalkozásunk elektronikusan tárolja.

A szerződés az Ön vételi ajánlatának Vállalkozásunk által – alább ismertetett módon – történő elfogadásával jön létre az ÁSZF-ben foglalt szerződéses feltételekkel, magyar nyelven.

A létrejött szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül, de nem minősül írásbeli szerződésnek és azt a Vállalkozás nem iktatja. A megrendeléskor hatályban lévő ÁSZF tárolt változatát és a megrendelés adatait a vállalkozás a szerződés megszűnésétől számított 5 évig őrzi.

A szerződés mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. A termék tulajdonjoga a vételár Eladó felé történő teljesítéséig a Vállalkozást illeti.

A Vállalkozás fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, a folyamatban lévő vásárlásokra a megrendelés elküldésének napján érvényes ÁSZF az irányadó.

AZ ÁSZF a Webáruház e célra szolgáló menüpontjából is letölthető, illetve nyomtatható, egyebekben a megrendelés elfogadásáról szóló e-mailben is megküldjük.

 

4. A Vállalkozás adatai:

Cégnév

 Net-Agro Kft.

Székhely és levelezési cím

 5700 Gyula, Eminescu u. 41.

Adószám

22979223-2-04

Cégjegyzékszám

04 09 010241

Nyilvántartásba vette

Gyulai Törvényszék Cégbírósága

Közösségi adószám

HU22979223  

Bankszámlaszám

11733027-20053938

Számlavezető pénzintézet neve

OTP BANK

Ügyfélszolgálat

 

Üzlethelyiség

 5700 Gyula, Eminescu u. 41.

Nyitvatartás

H-P: 8-16 óra

Telefon

06-30-428-9301

Email

info@netagro.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: DOTROLL Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Ügyfélszolgálat: support@dotroll.com

 

5. Megvásárolható termékek köre

A Webáruházban mezőgazdasági gépalkatrészeket és reklám/ajándéktárgyakat forgalmazunk.

Webáruházunkban termékkategóriák és márkák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére.

Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy a Vállalkozás adatai között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek. Vállalkozásunk nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

 

6. Árak

A Webáruházban feltüntetett eladási árak, illetve egységárak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák. Az árak szállítási költséget nem tartalmaznak. A kosár menü a termékek ára mellett valamennyi felmerülő költséget tartalmaz.

Amennyiben hibás árat tüntettünk fel a termék mellett, a tőlünk elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy – a jogszabályoknak megfelelően - Vállalkozásunk nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben ÖN ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megrendelésének elfogadása esetén a megrendelésben feltüntetett eladási ár érvényes, abban az esetben is, ha időközben árváltozás történt.

Külön csomagolási költséget nem számítunk fel.

A szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része.

 

7. Rendelési feltételek

Kérjük, hogy megrendelése elküldése előtt szíveskedjen tájékozódni a fizetési és szállítási feltételekről, mivel a megrendelését csak abban az esetben tudjuk teljesíteni, ha az a rendelési feltételeknek megfelel.

Webáruházunkban történő rendeléshez nem kell előzetesen regisztrálnia, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a kosár menüben kell megadnia a következő pontban ismertetett módon.

A megjelenített termékek a Webáruházon keresztül online vásárolhatók meg, a szállítási feltételekben megadott házhoz szállítási feltételek szerint.

 

8. A rendelés menete (vételi ajánlat elküldése)

Mind a termékkategóriáknál feltüntetett termék, mind a termékleírás alatt megtalálható a „kosárba ” felirattal és piktogrammal ellátott ikon, lehetővé téve a megvásárolni kívánt mennyiség megadását és vásárlói kosárba helyezését. A kosár tartalmának megtekintésére a Webáruház jobb felső sarkában elhelyezett ikonra történő kattintással van lehetőség.

 1. A kosárba gombra kattintva a terméket a Kosárba helyezheti, a termék kosárba kerülését a képernyőn megjelenő felirat igazolja. Ön ezt követően nyugodtan folytathatja a böngészést.
 2. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „TOVÁBB VÁSÁROLOK” gombot. A termékek kiválasztását követően ki tudja választani az Önnek megfelelő fizetési és szállítási módot. Ezt követően az adatok megadására szolgáló űrlap kitöltésével adhatja meg a szállítási és számlázási adatokat. Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött, akkor a „MEGRENDELÉS LEADÁSA” gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, a Vállalkozási adatok segítségével. Vállalkozásunk a megadott telefonszámon a megrendelés teljesítésének visszaigazolásához további megerősítést kérhet annak igazolására, hogy a megrendelést valóban a megrendelőlap kitöltője kérelmezte.

 

9. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon hétfő/ péntek történik 8.00-16.00 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.

A hétvégén vagy ünnepnapokon beérkezett megrendelés a munkaszüneti napot követő első munkanapon kerül feldolgozásra.

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek a megrendelés elfogadásáról szóló e-mailt, szükség esetén telefonon is felvesszük a kapcsolatot a kiszállítás részleteinek egyeztetése céljából. A termék kiszállítására csak ezt követően kerül sor.

Amennyiben a megrendelés elküldését követő 48 órán belül nem kap a megrendelése (vételi ajánlata) fogadásáról e-mailt, Ön az ajánlati kötöttség alól mentesül.

A Vásárló által elküldött megrendelés írásbeli elfogadásával a Vásárló és a Vállalkozás között a szerződés létrejön. A Megrendelés leadása gomb megnyomásával a Vásárlót fizetési kötelezettség terheli, melynek teljesítését a megrendeléskor választott módon köteles végrehajtani.

 

10. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjfizetésének módja

Előre utalással történő teljesítés: Az előre utalás választása esetén e-mailben díjbekérőt küldünk Önnek, mely tartalmazza a rendelés részleteit és a fizetendő árat. Utalása bankszámlánkra történő beérkezését követően tudjuk Önnek megkezdeni a szállításra átadást.

Utánvéttel történő teljesítés: A termék árát az Ön által válaszott szállítási módot biztosító szolgáltatónál történő átvétel során készpénzben vagy bankkártyával kell kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj hozzáadódik (melynek összege a megrendelés során a kosárban külön tételként feltüntetésre kerül).

Online fizetés: A Webáruházban történő vásárlás Önnek lehetősége van a PayPal szolgáltató oldalán online fizetést kezdeményezni. A fizetéshez az Ön által választott szolgáltató felületére irányítjuk. Az adattovábbítással kapcsolatos további tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

A PayPal rendszer előnyösebb, ha rendelkezik ott megnyitott (vagy megnyitható) számlával (PayPal account). A PayPal gombra kattintva léphet tovább az online fizetéshez. Ekkor – perceken, kivételes esetben 1-2 órán belül - önnek kapnia kell egy emailt a megrendelése adataival. Amennyiben ez nem érkezik meg, kérjük, ellenőrizze a megadott email címét, illetve írjon nekünk az info@netagro.hu email címre. Az online fizetési fázisban már nincs lehetőség a megrendelése módosítására. Amennyiben mégis módosítani szeretne, akkor szakítsa meg a fizetési folyamatot, és állítson össze egy új megrendelést. Ha kifizetés után szeretne módosítani, a lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot velünk (lásd még a 3. fejezetben leírtakat). A kiválasztott fizetési rendszerben kövesse az ott megjelenő utasításokat. A PayPal rendszerében történő fizetési mód választása során a vevő választhat, hogy bejelentkezik a saját PayPal fiókjába, vagy bankkáryával fizet. Sikeres fizetés után ismét kapnia kell egy visszaigazoló emailt. Amennyiben a fizetés bármilyen ok miatt sikertelen volt, az első emailben lévő link segítségével, három napon belül újra megpróbálhatja. Három napon túli, ki nem fizetett rendeléseket törli a rendszerünk, a megrendelését semmisnek tekintjük.

 

11.  Szállítási információk

Szállítási lehetőségek:

 • Önnek lehetősége van külön költség (szállítási díj) felszámítása nélkül személyesen átvenni üzletünkben a megrendelt termékeket, vagy
 • Kérhet házhoz szállítást Magyar Posta Zrt. szolgáltató által
 • Átveheti a terméket GLS csomagponton, illetve
 • MPL csomagponton

 

Az ön által választott szállítási mód megváltoztatására a megrendelést követően addig van lehetősége, amíg a terméket a megrendelés során választott szolgáltatónak kézbesítésre át nem adjuk.

 

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától, illetve előre utalás esetén a vételár beérkezésétől számított 1-3 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 3-15 munkanap

Szállítási díj: A házhoz szállítás díja az ország egész területén díjmentes 30.000 Ft rendelési érték felett, (kivételt képeznek ez alól egyes különleges akciók, amelyeknél a szállítási díj külön fel van tüntetve a termék adatlapon) mert a Net-Agro Kft. átvállalja a teljes szállítási költséget.

Szállítási díjak 30.000 Ft rendelési érték alatt az alábbiak szerint alakulnak:

 • Kisméretű csomag- (5kg -ig) 1 590 Ft
 • Nagy csomag (30 kg felett) 5 000 Ft
 • A 40 kg-ot meghaladó csomag szállításról ügyfélszolgálatunkkal előre kell egyeztetni.

 

Szállítással kapcsolatos reklamációk:

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni. Amennyiben az átadás-átvétel során a leszállított csomagon bármi nemű sérülést tapasztal, arról a szállítóval együttesen köteles jegyzőkönyvet felvenni.

Az igazolhatóan a szállításból eredő károkért a szállítást végző vállal felelősséget. A jegyzőkönyv Vállalkozásnak történő megküldésével a Vásárló köteles a Vállalkozást tájékoztatni az áru átvételét követő negyvennyolc (48) órán belül a szállítási reklamációjáról. A megrendelés és a leszállított áru közötti eltérés esetében a Vállalkozás az árut saját költségén a megrendelésben szerepelő árura köteles kicserélni, ha az a Vállalkozásra nem ró aránytalan mértékű terhet és a leszállított áru a megrendelt áru helyettesítésére alkalmas. Helyettesítésre alkalmas az áru, amennyiben rendelkezik mind azon tulajdonságokkal és minőséggel, mint a megrendelőben meghatározott áru és annak ára nem haladja meg a megrendelőben meghatározott áru értékét. Vásárló az áru átvételekor köteles olyan körültekintéssel és gondossággal eljárni, hogy a Vállalkozás jogainak esetleges szállítóval szembeni érvényesítését elősegítse, vagy azt megóvja.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli szállítási reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén a Vállalkozás ügyfélszolgálati adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

12. Szavatosság, minőségi kifogás, jótállás.

Minden vásárlóknak joga van a vásárlást követően minőségi hibás termékekkel (bármilyen termékkategóriában) kapcsolatosan panasszal élni Webáruházunk ügyfélszolgálatánál a 12-15. pontokban foglaltak szerint.

 

13. Kellékszavatosság

Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Kellékszavatossági igénye keretében kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok érvényesítésére már nincs lehetőség.

A Vásárló a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban Ön köteles bizonyítani, a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

14. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – az előző pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Az élelmiszerek esetében a minőségmegőrzési időtartam az az időtartam, ameddig az élelmiszer a tulajdonságait helyes tárolási körülmények között megőrzi.

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

15. Jótállás

 A Polgári törvénykönyv és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint, hibás teljesítés esetén az Eladót a fogyasztóval szemben jótállási kötelezettség terheli a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt, új, tartós fogyasztási cikkek tekintetében. A jótállás időtartama alatt az Eladó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A kötelező jótállás időtartama a 2021. január 1-jét megelőzően vásárolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében egy év. 2021. január 1-jén, vagy azt követően vásárolt tartós fogyasztási cikkekre (termékekre) vonatkozóan:

 

Termék eladási ár

Kötelező jótállás időtartama

Jótállási idő kezdete

10.000-100.000 Ft

 

 

1 év

A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy a vállalkozó (vagy nevében eljáró személy) által történő üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztó által történő üzembe helyezés esetén a fogyasztási cikk átadásának napja.

Javítás esetén a jótállás időtartama a javításra átadás napjától azzal az idővel meghosszabbodik, amikor a fogyasztó a hiba miatt nem használhatta a terméket.

100.001-250.000 Ft

 

 

2 év

250.001- től

3 év

 

A jótállásból eredő jogokat jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni a jótállási határidőben.  Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellék- illetve termékszavatosságnál meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A jótállási jogok érvényesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

 

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

A termék átvételétől számított 3 napon belüli meghibásodás esetén a Vállalkozás a termék cseréjére köteles.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 

Kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Ha a termék nem javítható és cserére nincs lehetőség, a Vállalkozás által bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül köteles visszatéríteni.  Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, - és a fogyasztó másként nem rendelkezik, illetve nem kéri a vételár arányos leszállítását, vagy a fogyasztási cikket megjavítását a vállalkozás költségére, a vállalkozás köteles 8 napon belül kicserélni. Ha erre nincs lehetőség a vállalkozás köteles a bizonylaton/számlán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni. Ha a kijavításra az erre vonatkozó igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik, a határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül köteles kicserélni, vagy ha erre nincs lehetőség, a vételárat a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

A vállalkozás a jogszabályban meghatározott tartalommal köteles jótállási jegyet kibocsátani és átadni a vásárlónak a termék átvételekor. A jogszabályi előírásnak megfelelő jótállási jegyet a vállalkozás legkésőbb az üzembe helyezést követő napon elektronikus úton is megküldheti (átadhatja) a fogyasztónak. Elektronikusan átadott számla akkor adható át elektronikus jótállási jegyként, ha a tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

 

16. A szavatossági és jótállási igények intézésének rendje[2]

Szavatossági és jótállási igényével kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Cégnév: Net-Agro Kft.

Üzlet címe, levelezési cím: Gyula, Eminescu u. 41.

E-mail: info@netagro.hu

Telefon: 06-30-428-9301

Szavatossági igény érvényesítésekor a szerződés megtörténtét a Vásárlónak kell bizonyítania a vásárlást igazoló nyugta vagy számla bemutatásával. A jótállási ügyek intézéséhez a termékhez kapott jótállási jegyre van szükség, vételár visszatérítése esetén a fogyasztónak a vásárlásról kiállított, vételárat tartalmazó nyugtát vagy számlát is be kell mutatnia.

A Vállalkozás a nála bejelentett (e-mailben, vagy postai úton, továbbá szóban előterjesztett) szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 1. a) a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2. b) a Vásárló és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 3. c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
 4. d) a hiba bejelentésének időpontját,
 5. e) a hiba leírását,
 6. f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 7. g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Amennyiben ez a jegyzőkönyv felvétele időpontjában nem teljesíthető, a Vállalkozásnak 5 napon belül kell megküldenie a Vásárló felé a szavatossági illetve jótállási igény teljesíthetőségéről szóló tájékoztatását.

A vállalkozás a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

A vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A Vásárló hátrányára nem köthető ki szerződési feltétel, az ilyen kikötés helyébe a vonatkozó jogszabály rendelkezései lépnek.

 

17. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26) Korm.rendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak.

Ön a vételi ajánlatának vállalkozásunk által történő elfogadásáig bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja vételi ajánlatát. Ezt követően a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban, azt követően

 • a megrendelt termék kézhez vételétől,
 • több termék eltérő időpontban történő szolgáltatása, vagy több darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott termék átvételétől

számított 14 napig indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

Fenti 14 napos elállási jogát gyakorolhatja,

 • az első szolgáltatás napjától, amennyiben a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni,
 • a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától.

Amennyiben él elállási jogával, úgy ezt a Vállalkozással egyértelmű szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az elállási nyilatkozat letölthető a Webáruház külön menüpontjából is. 

A Vállalkozás az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni Önnek. Elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Vállalkozásnak visszaküldeni. A visszaküldés költsége Önt terheli.

Amennyiben elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a Vállalkozás az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha Ön olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A Vállalkozásnak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg Ön hitelt érdemlő igazolását (pl. postai feladóvevény bemutatása) a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén a Vállalkozás a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

A Vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés, illetve ésszerű költségeinek – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hivatkozott jogszabály 29. §-a értelmében, nem illeti meg a Vásárlót az elállás joga az alábbi esetekben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

A fent hivatkozott h) pontban meghatározott esetben az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat ITT tölthető el!

 

18. Panaszkezelés

A vállalkozással (illetve a nevében eljáró személyekkel) szemben az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát a Vállalkozásunk székhelyére címzett postai küldeményben, az ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címére küldött levélben, illetve szóban a Vállalkozás telefonos ügyfélszolgálati elérhetőségén nyújthatja be.

 

Cégnév: Net-Agro Kft.

Üzlet címe/ levelezési cím: Gyula, Eminescu u. 41.

E-mail: info@netagro.hu

Telefon: 06-30-428-9301

A Webáruház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal együtt küld meg a vásárló részére. A Vállalkozás a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ ad. Amennyiben panaszra a Vállalkozás elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia.

A panasz felvételéhez szükséges:

 1. a) a Vásárló neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a vállalkozás nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panaszt a felvétel napjától számított három évig, az arra adott válasszal együtt őrzi meg a Vállalkozás.

A Vállalkozás az általa kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton történő rendezésére törekszik.

 

19. Jogi igények érvényesítése – Online vitarendezés, Békéltető Testület, Járási Hivatal

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely igénybe vehető az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr. Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult Békéltető Testülethez is fordulni, amelynek hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése, az eljárás célja: egyezség létrehozása a felek között, vagy döntéshozatal a fogyasztói jogok érvényesítésének biztosítása érdekében. A fogyasztó, vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan.

A békéltető testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető eljárásában a Webáruház üzemeltetője a vonatkozó jogszabály alapján köteles részt venni és együttműködni. A testületek listája: BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK

A vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület, Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5., E-mail: bekeltetes@bmkik.hu, Telefon: 06-66-324-976).

Amennyiben a fogyasztó panaszát vagy minőségi kifogását a webáruház nem, vagy nem a jogszabályoknak megfelelően kezelte, illetve egyéb, a fogyasztói jogot sértő hibát vétett, a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A lakóhely szerint illetékes járási hivatalok listáját és elérhetőségeit a www.jarasinfo.gov.hu oldalon érhetik el. Egyes esetekben (így webáruházakat érintő bizonyos jogsértések esetén is) az eljárást a megyeszékhelyek járási hivatala folytatja le.

 

20. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

21. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

22. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítéséig lehetősége van az Ön által bevitt adatok és a kosártartalom módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

23. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

A szolgáltató a Webáruház minimum 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A Webáruház üzemeltetője és a tárhelyszolgáltató az admin felületen tárolt vásárlói adatok sértetlensége, jogosultalan hozzáférés megakadályozása érdekében a tőle elvárható gondossággal választja meg a technikai és szervezési intézkedéseket. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 nap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Vásárlót a Honlapon.

 

A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik, biztosítva a kommunikáció/adatbevitel titkosságát. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

 

24. Adatkezelés

Kérjük olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat, amelyben részletesen ismertetjük az EU Általános Adatvédelmi rendeletének megfelelő adatkezelési gyakorlatunkat, illetve a fogyasztók személyes adatainak védelméhez fűződő jogait és lehetőségeit.

 

25. Vonatkozó jogszabályok gyűjteménye

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alább felsorolt jogszabályok rendelkezései az irányadók a Ptk. (2013.évi V. törvény), valamint:

 • a Ptk (2013.évi V. törvény),
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. Rendelet
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22) Korm rendelet
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

 

26.  Kötelező jótállás alá eső termékek köre:

Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;

5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;

6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;

11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;

13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;

14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;

15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;

19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;

27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;

29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett;

30. nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;

 

2021. január 1-jétől a kötelező jótállás kiterjed az itt felsorolt tartós fogyasztási cikkekre is!

31. árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;

32. kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;

 

33. garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;

34. zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;

35. napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

36. játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;

37. külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

34. zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;

35. napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

36. játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;

37. külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett

 

 

[1] Pontos meghatározás érdekében lásd: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 2. § a) bekezdés értelmező rendelkezését

[2] a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján

 

Az Általános Szerződési Feltételek letöltehető ITT.